Referenciák, avagy ügyek, amit jó volt csinálni

Vasúti villasor forgalomcsillapítás lakossági program

A szentendrei önkormányzat városrészi költségvetés nyertes programjában a Vasúti villasor és Római sánc közti terület forgalomcsillapításával az önkormányzat célja az volt, hogy egy, a többség által elfogadható terv szülessen. A három lépcsős átdolgozási tematika során a lakosság bevonásával és az önkormányzattal közösen dolgoztunk, hogy mindenki elégedett legyen a végeredménnyel.

Az elkészült terveket egy lakossági fórumon mutattuk be a Városháza dísztermében. Az esemény célja a lakosság tájékoztatása, a lakossági észrevételek becsatornázása és a végleges terv támogatottságának felmérése volt. Az eseményen prezentált terveket a megjelentek 95%-ban támogatták.

Megbízó: Szentendre Önkormányzata

Időpont: 2022. augusztus-2023. február

linkek:

https://szentendre.hu/uj-forgalmi-rend-a-vasuti-villasor-es-kornyeken-az-egyeztetesek-befejezodtek/

https://varosreszi.szentendre.hu/vasuti-villasor-es-kornyeke-forgalomcsillapitas/

https://varosreszi.szentendre.hu/wp-content/uploads/2023/02/Szentendre-Vasuti-Villasor-es-kornyeke-forgalmi-meres-es-forgalomcsillapitasi-koncepciovaltozatok-Mobilissimus.pdf


Zuglói ökotérkép készítése

Az Interreg ENES-CE program keretében létrehozott térkép egy olyan eszköz, melynek célja a zuglói lakosság segítsége a zöldebb életvitel elkezdésében, folytatásában, a fenntartható életvitel minél több területre való kiterjesztésében.

Az online és offline formában is létrejött ökotérkép helyi zöld civil szervezetekkel és közösséggel együttműködésben jött létre: a tartalom kidolgozásában a Zuniverzum ökoközösséggel, a térkép korrektúrájában pedig a projektben részt vevő kerületi civil partnerünkkel, a Zuglói Kenyérközösséggel dolgoztunk együtt.

Projekt: Interreg ENES-CE

Megbízó: Zugló Önkormányzata

Időpont: 2021-2022

linkek:

Szabadon szerkeszthető térkép:

https://www.zugloiokoterkep.hu/

ÖkoLávNyom - Mockumentary sorozat a teljes ENES-CE programról, benne az Ökotérképpel:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLj25jDWISD6JyEEW0y7m7IUmeyGgrudf6


Matchmaking eseménysorozat fenntarthatóság témában

Az eseménysorozat célja a helyi vagy zuglói projektekben aktívan részt vevő civil szervezetek, cégek és intézmények kapcsolatépítésének segítése. Teret biztosítottunk, hogy a résztvevők megismerjék egymást és elkezdődhessen a közös gondolkodás társadalmi, fenntarthatósági ügyek mentén.

Azon túl, hogy a résztvevők megismerhették egymást, megtalálhatták a közös célokat és együttműködési formákat, elköteleződhettek a kerület éghajlatvédelmi törekvései mellett.

Projekt: Interreg ENES-CE

Megbízó: Zugló Önkormányzata

Időpont: 2021-2022

linkek:

MiZuglónk:

https://mizuglonk.hu/hirek/kozosen-a-klimabarat-zugloert/

Zugló.hu:

https://www.zuglo.hu/europai-projektzaro-oko-a-kobon/


SECAP - Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv közösségi bevonással

Közösségi bevonással készített Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv Budapest I., VI. és VII. kerületeinek önkormányzatai megbízásából.

A közösségi bevonás során személyes interjúkkal, online felmérésekkel és workshopokkal mértük fel a lakosság igényeit, hogy az elkészült dokumentumban található vállalások tükrözzék a kerület lakosságának igényeit, így egy olyan víziót létrehozva, melyet magáénak vallanak az itt élők és az itt dolgozók egyaránt.

Megbízó: Budapest I., VI. és VII. kerületeinek önkormányzata

Időpont: 2020-2021

linkek:

Terézváros Magazin, 2020. május 14., 13. oldal:

https://www.terezvaros.hu/files/magazines/TerezVaros_20200514_5ebe45670bdb7420183024.pdf

Erzsébetváros.hu:

https://erzsebetvaros.hu/articles/az-onkormanyzat-elfogadta-erzsebetvaros-klimavedelmi-akciotervet

Budavár.hu:

https://budavar.hu/klmavdelmi-muhely/

 

Hunyadi téri Piac felújításának előkészítése közösségi bevonással

Közösségi bevonással készített tervek és azok élesben való kipróbálása a budapesti Hunyadi téri Piacon Terézváros Önkormányzatának megbízásából. A munka során kérdőíves kutatást végeztünk a piacot látogatók körében az igényeikről, valamint személyesen meginterjúvoltuk a piacon dolgozókat, workshopokon dolgoztuk ki a fejlesztési tervre adott javaslatot. Különböző csoportokkal (pl. gyerekek, nyugdíjasok, mozgáskorlátozottak…) külön-külön végigjártuk a piacot, hogy jobban megértsük az igényeket.

Megbízó: Budapest VI. kerületének önkormányzata

Időpont: 2020

linkek:

Terézváros Magazin, 2020. június 18., címlapsztori:

https://www.terezvaros.hu/files/magazines/TerezVaros_20200618_low_5ef1a571009b4816926862.pdf

 

Digitális Jólét Mentorok Képzése

A digitális alapkompetenciák megszerzésére irányuló foglalkozások beindításával és ezzel közösségformáló és fejlesztő tevékenységeket folytató mentorokat képeztünk. Az online képzést kiegészítve több módszerrel igyekeztünk a közművelődési szakemberekkel megszerettetni a digitális területet és motiválni őket a foglalkozások indítására.

Pályázat: GINOP

Megbízó: Katedra Nyelviskola

Időpont: 2018-2019

link: https://digitalisjoletprogram.hu/hu/tartalom/digitalis-jolet-program-halozat

 

Önkormányzatok és intézmények közötti együttműködés elősegítése a levegőminőség javításáért 

A levegőtisztasággal, levegőminőséggel foglalkozó projekt egyik kiemelt feladata, hogy folyamatos együttműködést segítsen elő a főváros és kerületei valamint a szakmai intézmények között. Közös szakpolitikai szabályozási javaslatokat dolgozunk ki. Felismerve, hogy a levegő nem áll meg a települések határain, a mérési, beavatkozási lehetőségeket nagyobb léptékben, Budapest funkcionális városi térségében (Functional Urban Area – FUA) vizsgálja.hogy közös szakpolitikai javaslatokkal valamint projektekkel javítsák a levegő minőséget.

Projekt: Interreg Central Europe

Megbízó: Zugló Önkormányzata

Időpont: 2019-

link: https://mizuglonk.hu/tiszta-levegot-awair/

 

Lakossági attitűd vizsgálat és érzékenyítés

Több környezetvédelmi és fenntarthatósági projektben készítettünk online és nyomtatott attitűd és érzékenyítő kérdőívet, amely egy-egy területen vizsgálja a lakosság hozzáállását környezeti kérdésekhez. A humorral és sok ismerettel átszőtt kvízeket és/vagy kérdőíveket   online, intézményekben, valamint helyi rendezvényeken osztottuk meg a lakossággal. Minden esetben kiértékeltük és visszajeleztünk mind a megrendelőnek mind a lakosságnak.

Projekt: Több

Megbízó:Több

Időpont: 2019

link: http://bit.ly/varosivizkor

 

Hulladék.Pont. - Tropaverde projekt Zuglóban

A Hulladék.Pont egy webes felület, amelynek a célja, hogy elősegítse a hulladékok újrahasznosítását azáltal, hogy jutalmazza szelektív gyűjtést.

A zuglo.tropaverde.org honlap összeköti a folyamat szereplőit: az embereket, a hulladék átvevő helyeket és a támogatókat, akiknél be lehet váltani a gyűjtött pontokat.

A folyamat nagyon egyszerű: ha valaki hulladékot visz az átvevő pontokra, kap egy utalványt, ami egy kódot tartalmaz. A kódot a honlapon begépelve pontokká lehet változtatni egy ingyenes regisztrációt követően. Az összegyűjtött pontokat kedvezményekre lehet váltani. Az ajándékokat helyi támogatók ajánlották fel.

Projekt: URBACT III Program

Megbízó: Zugló Önkormányzata

Időpont: 2019

link: https://mizuglonk.hu/hulladek-pont/

 

Fiatalok vállalkozóvá válásának segítése

A StartUp Akadémia egy két éves Erasmus+ program keretében megvalósuló projekt volt, amely egy öt országot képviselő (Magyarország, Görögország, Románia, Horvátország és Spanyolország) öt szervezetből álló transznacionális konzorcium együttműködésével valósult meg.

A projekt képesítést és tudást biztosít a fiatal felnőttek vállalkozói ötleteihez annak érdekében, hogy ezen ötleteiket a gyakorlatban is meg tudják valósítani, valamint egy olyan platformot adott, ahol be tudják mutatni azokat üzleti szakembereknek és potenciális befektetőknek.

Projekt: Erasmus+ Start-up

Megbízó: Immro

Időpont: 2019

link: https://startupacademyproject.eu/hu/

 

“Puszi és Pá” iskolai búcsú zóna kialakítása

Az Újvidék téri Arany János Általános Iskola bevonásával az iskola előtti reggeli torlódás és balesetveszély feloldására tettünk kísérletet két hetes “Puszi és Pá” zóna kialakítására. Közlekedésmérnököket és több szakmai szereplőt bevonva készítettük el a tervet, amely kötelező haladási irányok módosítását és a reggeli időszakban új parkolási és várakozási rend bevezetését jelentette. A kísérlet előtt, alatt önkéntesek bevonásával, és folyamatos online, papíralapú kommunikációval igyekeztünk az új közlekedési rend alkalmazását segíteni. Több körülmény együttes együttállása miatt sajnos a kísérlet nem szerzett átütő támogatást a használók körében ezért az Önkormányzatnak nem javasoltuk a Zóna szigetszerű alkalmazását, hanem azt csak a terület teljes forgalmi rend változtatásával együttesen lehetne kezelni.

Projekt: Duna transnational program Chestnut Projekt

Megbízó: Zugló Önkormányzata

Időpont: 2019

link: https://mizuglonk.hu/chestnut/


Ideiglenes útlezárás és parkegyesítés

Kísérleti jelleggel az Újvidék téri park részeit elválasztó Szugló utcát zártuk le egy hétre és adtuk át a lakosságnak. A területen a rossz idő ellenére több közösségi eseményt és rendezvényt valósítottunk meg. A projektet megelőzően, közben és után folyamatos kommunikációt folytattunk a lakossággal, és érintettekkel online, papíron és személyesen. A megvalósítás során mértük és nyomon követtük a közlekedés beli változásokat és a térhasználat változásait. A kísérlet lezárultával a lakossági visszajelzések és tapasztalatok alapján ajánlásokat fogalmaztunk meg a terület lehetséges jövőjével kapcsolatban az Önkormányzat részére.

Projekt: URBACT Chestnut Projekt

Megbízó: Zugló Önkormányzata

Időpont: 2019

link: https://mizuglonk.hu/chestnut/

 

Fenntartható és biztonságos mobilitás részvétellel

Budapest egy lakókörzetének Törökőrnek a mobilitás fejlesztésével foglalkozó projektben vittük végig a lakossági részvétel folyamatát. A teljes folyamatot átlátható és közérthető kommunikációs elemekkel, a részvétel megteremtésének online és élő lehetőségeit kombinálva alkalmaztuk. Helyi önkéntesekből tanácsadó testületet segítjük, tematikus workshopokon a szakma a lakosság és a városi szakértők között beszélgetéseket kezdeményeztünk. A panaszokból, ötletet, az ötletekből projekteket formáltunk. A projekteket közösségi költségvetés módszerével szavaztattuk meg. Jelenleg a megvalósítás előkészítése folyik.

Projekt: Horizon 2020 Sunrise Projekt

Megbízó: Zugló Önkormányzata

Időpont: 2019

 

Turisztikai szolgáltatásfejlesztés érintettek bevonásával

Zala megye déli részén határmenti projekt keretében dolgoztunk közös, kerékpáros turisztikai csomagajánlatok kidolgozásán a térségi szereplőkkel, több fordulóban aktív műhelymunkával.

Projekt: Interreg HU-SLO

Megbízó: LogframeKft

Időpont: 2019


Kerékpáros fejlesztések lakossági bevonással

Több vidéki városban segítettük elő rendezvényekkel és szemléletformáló kiadványokkal és előadásokkal a lakosság bevonását. 

Projekt: TOP

Megbízó: Active Solution Kft

Időpont: 2018-2019