A közös munkát az elvárások és eredmények pontos meghatározása után, szoros együttműködésben, folyamatos konzultációval végezzük. Fontos számunkra a nyílt kommunikáció, és a könnyen követhető folyamat bonyolítás. Személyre és projektre szabott, reális, de egyedi megoldásokkal dolgozunk.   


Mindent, amit csinálunk...

Közösségi részvétel +

A közösségi részvétel egy folyamat. Az eredmény: kezelhető konfliktusok, valós igények beépítése, átlátható megvalósítás, ágazatközi megoldások, megoszló felelősség, elköteleződés, elégedett résztvevők. A közösségi részvétel a felelős jövő fontos sikerkritériuma. Módszer van rengeteg. Találjuk ki a te projektedbe hogyan lehetne a leghatékonyabban bevonni a közösséget!

Szervezetfejlesztés +

Számunkra a szervezetfejlesztés egy rendszerszemléletű megközelítése annak, hogyan támogathatunk szervezeteket, és azon belül csapatokat, egyéneket abban, hogy kiteljesítsék a bennük levő potenciált, azaz úgy legyenek képesek hosszú távú értékteremtésre, hogy közben magas szinten marad elkötelezettségük és elégedettségük. Az ügyfélközpontúság mellett a forrásszerzés sokoldalú feltárása és szolgáltatásfejlsztés van a középpontban.

Fenntarthatóság +

A klímaváltozás elleni küzdelem, a környezetvédelem nagyon harcias szavak, és hát igaz, ami igaz, tényleg nagyon küzdelmes a megszokott, kényelmes, előre gyártott formulák helyett a zöldebbet választani. Ha azonban megtesszük, jót cselekszünk és példánkkal másokat is fenntarthatóbb erőforrásgazdálkodásra buzdítunk.

...azt értékek mentén...

Átlátható

Idő- és költséghatékony

Eredmény- és hatásfókusz

Kreatív és sokoldalú

Komplex

Gyakorlatias

Személyre szabott
...meghatározott lépések és módszertan szerint csináljuk.

Felmérés +

Mikor tervezésről van szó, meg kell alapozni felmerésekkel, hogy hol is vagyunk, hol tartunk, milyen feltételek állnak a rendelkezésünkre, illetve, hogy környezetünknek, az ügyfeleinknek és partnereinknek mire lenne szükségük. A helyzetelemzés minden esetben csak a helyzet tárgyszerű leírására, elemzésére épülhet. Ehhez össze kell gyűjtenünk a már máshonnan a rendelkezésre álló adatokat, információkat, kutatási eredményeket és elemzéseket. Ha szükséges, akkor további saját adatgyűjtéssel, információszerzéssel, kutatással ki kell egészítenünk ismereteinket. A helyzetelemzés és –értékelés általában nem valamiféle mindentől függetlenített, „öntörvényű” munkálkodás, hanem szoros összefüggésben áll a tervezési folyamatokkal. A helyzetelemzés és –értékelés tehát támogató és megalapozó munkát jelent.

Tervezés +

A tervezés folyamán a megrendelővel a közös munka során meghatározzuk az elérendő célokat és a fejlesztendő kulcsterületeket, munkamódszert és -folyamatot. A célok elérése érdekében szükséges projekteket tervezünk, így áll össze a cselekvési terv. A tevékenységeket úgy építjük fel, hogy az minél erőforráshatékonyabb legyen és minden esteben olyan módszereket alkalmazunk, amelyek a legmegfelelőbbek, és kipróbáltak.

Megvalósítás +

A szervezet munkatársaival együttműködve aktívan részt veszünk a megvalósítási folyamatban. A megvalósítást folyamatosan monitorozzuk, amennyiben szükséges korrigáljuk is. A cél, hogy a megrendelő tervezett, átlátható és nyomon követett körülmények között valósítsa meg a projektet, hogy a megvalósítás tapasztalatait a későbbiek során hatékonyan tudja beépíteni további folyamataiba.

Hatásmérés +

A folyamatok eredményességének mérése és értékelése nagyon fontos. Célunk, hogy a folyamat közben megfelelően tudjuk mérni és értékelni tevékenységünk valós és érdemi eredményeit és hatásait. Ehhez a mérés és értékelés szempontjait már a folyamat elején, a tervezés időszakában meg kell tudnunk határozni, és a folyamat során alkalmazni.